***************************************************************
VÝSTAVY - 2008
***************************************************************


06.09.2008 - Speciální výstava bíglů 2008 - Všeteč - Liz Calikes - GB David Bradley - GB
30.08.2008
- Mezinárodní výstava psů Mladá Boleslav - rozhodčí Iva Černohubová
19.07.2008 Národní výstava Mladá Boleslav - rozhodčí Lenka Frnčová
24.05.2008 - Mezinárodní výstava Litoměřice - rozhodčí Lenka Frnčová
22.03.2008 - Mezinárodní výstava Praha - rozhodčí Barak Yochai - IL